Nr: 2 din: 03-01-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alocarea plajei de numerotare de înregistrare campartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017