Nr: 4 din: 04-01-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoani si structurilor subordonate Consiliului Local Ardeoani incepand cu data de 01.01.2019