Nr: 61 din: 29-03-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea doamnei Ghinet Marinela în funcția publică de execuție, de consilier debutant, în cadrul compartimentului comunicare, relații publice, registratură, arhivă și resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, județul Bacău