Nr: 62 din: 29-03-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea ca îndrumător de stagiu a d-lui Secretar Neamțu Constantin și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a d-nei Ghineț Marinela.