Nr: 66 din: 04-07-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea d-nei Rusu Laura ca persoana responsabila cu atribuirea contractelor de achizitii publice si atributiile acesteia

Print Friendly, PDF & Email