Nr: 86 din: 18-09-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani