Nr: 1 din: 06-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alocarea plajei de numere de inregistrare compartimentelor functionale di cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2020