Nr: 2 din: 06-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabiilor, persoanelor fizice si juridice, de catre compartimentul de specialitate financiar contabil impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoani, jud. Bacau.