Nr: 100 din: 14-09-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 21.09.2022, ora 12,00