Nr: 108 din: 27-09-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor obiecte din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat (Scolii Gimnaziale nr. 1 Ardeoani) al comunei Ardeoani, judetul Bacau