Nr: 109 din: 27-09-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor mijloace fixe din inventarul bunurilor ce apartin domeniului ce apartin domeniului privet al (Scolii Gimnaziale nr. 1 Ardeoani) comunei Ardeoani, judetul Bacau