Nr: 110 din: 03-10-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii "SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"