Nr: 141 din: 31-12-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extraordinara, pentru data de 04.01.2022, ora 12,00