Nr: 1 din: 03-01-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabiilor, persoanelor fizice si juridice, de catre compartimentul de specialitate financiar contabil-impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarlui comunei Ardeoani, judet Bacau