Nr: 2 din: 03-01-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alocarea plajei de numere de inregistrare compartimentelor functionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2022