Nr: 23 din: 21-02-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ARDEOANI, COMUNA ARDEOANI, JUDEȚUL BACĂU”