Nr: 27 din: 05-03-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incadrarea d-lui Babei Gabriel in functia contractuala de sofer pe perioada nedeterminata, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau