Nr: 28 din: 09-03-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 17.03.2021 ora 14,00