Nr: 30 din: 12-04-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incetarea contractului individual de munca a d-lui Cotfas-Bintu Florin din functia contractuala de sofer I, Compartimentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau