Nr: 36 din: 20-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.04.2022, ora 12,00