Nr: 37 din: 02-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extraordinara, pentru data de 07.04.2020, ora 14,00