Nr: 38 din: 12-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 20.04.2020, ora 14,00