Nr: 40 din: 05-05-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 12.05.2022, ora 12,00