Nr: 41 din: 10-05-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau precum si desemnarea persoanei responsabila cu gestionarea voucherelor