Nr: 58 din: 16-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 23.06.2022, ora 12,00