Nr: 59 din: 16-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor obiecte din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau