Nr: 60 din: 16-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor mijloace fixe din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau