Nr: 1 din: 09012017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului de dezvoltare în sumă de 50200 lei