Nr: 2 din: 09012017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind utilizarea sumei de 428640,72 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 pentru continuarea lucrărilor a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitpților naturale produse de inundații