Nr: 11 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău pentru anul 2017