Nr: 12 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea H.C.L. nr.2 din 9 ianurie 2006 respectiv H.C.L. nr.4 din 24 ianuarie 2008 referitor la serviciul de pază pe raza comunei Ardeoani