Nr: 13 din: 14022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind introducerea in LISTA BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ARDEOANI, JUDETUL BACAU, intocmirea Planurilor de situatie pentru HCL si a documentatiei cadastrale in vederea intabularii