Nr: 17 din: 30032017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului local, lista de investiții pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020