Nr: 23 din: 19042018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea concesionarii directe si incheierea contractului de concesiune pentru terenul in suprafata de 2386 mp si cladire in suprafata de 205,82 mp, proprietate privata a comunei Ardeoani, situat in sat Ardeoani, com Ardeoani