Nr: 24 din: 24052018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Enache Stefan Andrei Consiliul Local al Comunei Ardeoani, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.05.2018