Nr: 28 din: 25052017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea și aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău, jud. Bacău pentru anul 2017