Nr: 29 din: 30062018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numarului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare