Nr: 30 din: 26072018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II/2018 conform contului de executie al bugetului local la 30.062018