Nr: 3 din: 09012017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 pentru acoperirea golului de casă