Nr: 32 din: 26072018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind aprobarea anexei nr. 2 (lista bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comnuei Ardeoani) cu privire la introducerea unor bunuri (drumuri locale si exloatare agricola) in domeniul public al comunei Ardeoani, jud. Bacau