Nr: 32 din: 26072018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind aprobarea anexei nr. 2 (lista bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comnuei Ardeoani) cu privire la introducerea unor bunuri (drumuri locale si exloatare agricola) in domeniul public al comunei Ardeoani, jud. Bacau

Print Friendly, PDF & Email