Nr: 33 din: 30082018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local al comunei Ardeoani pentru trimestrul III al anului 2018