Nr: 35 din: 30082018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Ardeoani