Nr: 36 din: 22072019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ardeoani, judetul Bacau"