Nr: 37 din: 22072019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZENATURALE IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"