Nr: 40 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialite al primarului comunei Ardeoani si structurilor subordonate Consiliului Local Ardeoani, cat si stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru consilieri locali Consilul Local Ardeoani, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 31.07.2017