Nr: 41 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestru I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati