Nr: 41 din: 15102018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "Reconstructie pod beton armat peste raul Tazlaul Sarat, pe DC 178, sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau, dupa incheierea contractului de achizitie