Nr: 42 din: 22112018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Autorizarea si executarea lucrarilor de investitie "Modernizare DC 178 Leontenesti de la km 0-010 pana la Casa Parohiala", comuna Ardeoani, jud. Bacau.