Nr: 41 din: 30082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind diminuarea domeniului privat al comunei Ardeoani, cu suprafata de 6,7744 ha si punerea acesteia la ispozitia comisiei locale de fond funciar in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite

Print Friendly, PDF & Email