Nr: 42 din: 30082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati